Translate

10 ปัญหายอดฮิต ที่เกิดขึ้นกับเห็ดฟาง

ปัญหาของเห็ดฟาง

10 ปัญหายอดฮิต ที่เกิดในการเพาะเห็ดฟาง
 
ข่าวดี..สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟาง แล้วเจอปัญหา แต่ไม่รู้จะแก้อย่างไร ไม่รู้จะถามใครดี อย่าเก็บไว้คนเดียวครับ บางทีปัญหาที่ผมนำมาเสนอนี้ อาจเป็นปัญหาที่คุณเคยประสบ หรือเคยพบมาแล้วก็ได้

1. เพาะเห็ดฟางแล้วเห็ดไม่เจริญเลย
เมื่อทำการเพาะเห็ดฟางแล้ว เส้นใยเห็ดฟางอาจไม่เจริญเลย เมื่อเราตรวจสอบสภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่นอุณหภูมิ ความชื้น วัสดุเพาะ หัวเชื้อเห็ดฟาง โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง หากทุกอย่างเป็นปกติแล้ว 

สาเหตุ น่าจะเกิดจากเชื้อเห็ดเสีย หมดอายุ หรือไม่แข็งแรง หากเชื้อเห็ดฟางเป็นปกติดีแล้ว โรงเรือนที่เพาะอาจมีเชื้อราเข้ามารบกวน หรือมีสารเคมีบางอย่างตกค้างตามพื้นดินบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ด หรือติดมากับฟางก่อนแล้ว หรืออาจเกิดจากน้ำที่ใช้ในการแช่ฟางและใช้รดกองเห็ดมีสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง การเจริญเ ติบโตของเชื้อเห็ดปะปนอยู่ก็ได้

2. เส้นใยเห็ดฟางเจริญเติบโตน้อยมาก
สาเหตุเกิดจากเชื้อเห็ดไม่บริสุทธิ์ หรือจะเป็นเชื้อที่มีการต่อเชื้อมาหลายครั้ง ทำให้เชื้อมีคุณภาพต่ำ ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ การเพาะเห็ดฟางซ้ำหลาย ๆ ครั้ง จะทำให้มีการสะสมของโรคและแมลงที่ทำลายเส้นใยเห็ดฟาง ควรทำความสะอาดโรงเรือน โดยใช้น้ำล้างให้สะอาดแล้วโรยปูนขาวฆ่าเชื้อตาม อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากการที่อุณหภูมิภายในโรงเรือนต่ำเกินไป เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น หรือใช้ฟางข้าวเก่าที่ถูกฝนเปียกแฉะมาก่อน ทำให้เส้นใยของเห็ดฟางชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นเกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟาง จึงควรใช้ฟางแห้งที่ไม่เคยเปียกฝนมาทำการเพาะ หากอากาศหนาวควรให้ไอน้ำเพื่อปรับเพิ่มอุณหภูมิ

3. เส้นใยเจริญแต่ไม่ออกเป็นดอกเห็ด
บางกรณีพบว่าเส้นใยเห็ดฟางเจริญเติบโตสม่ำเสมอดี แต่ไม่เกิดเป็นดอกเห็ดฟางให้เห็น 

สาเหตุเกิดจากวัสดุเพาะมีอาหารเห็ดไม่เพียงพอ กองเพาะเห็ดฟางแน่น และมีความชื้นมากเกินไป ทำให้เส้นใยไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ ส่วนมากมักเกิดกับตอซังถอน จึงต้องใช้อาหารเสริมให้เพียงพอทุกครั้ง อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากชั้นเพาะเห็ดไม่ได้รับแสงแดด หรืออุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดสูงเกินไป
วิธีการแก้ไข เราควรให้ชั้นเห็ดได้รับแสงสว่างบ้างในช่วงวันที่ 5-6 ของการเพาะ ถ้าอุณหภูมิสูงมากเกินไปให้ใช้วิธีเปิดระบายอากาศ

4. เห็ดออกเป็นดอกเล็ก ๆ แต่ไม่โตสักที
ปัญหานี้เกิดขึ้นเสมอสำหรับผู้เพาะเห็ดใหม่ ๆ ที่ใช้เชื้ออ่อน และใช้วัสดุเพาะที่อาหารไม่เพียงพอ เชื้อที่อ่อนเพราะผ่านการติดต่อเชื้อมาหลายครั้งทำให้ความแข็งแรงลดลง ควรใช้เชื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้มาทำการเพาะ วัสดุเพาะบางอย่างเช่น ฟางข้าวนวดซึ่งมีอาหารไม่เพียงพอ หรือมีความชื้นน้อยไป เพราะดูดซับน้ำได้ไม่ดี หรือกดย่ำกองไม่แน่นพอก็ทำให้เห็ดฟางออกดอกเล็ก ๆ ได้ ดังนั้นการใช้วัสดุเพาะพวกนี้ควรแช่น้ำให้อิ่มตัวทุกครั้ง และกดกองให้แน่นพอ แต่สำหรับฟางข้าวหรือตอซังถอน หากแช่น้ำนานเกินไป และตอนเพาะกดกองแน่นอาจทำให้ฟางเน่า เชื้อเห็ดไม่สามารถเจริญเข้าไปได้ เช่นกัน ประกอบกับมีอากาศไม่เพียงพอจึงทำให้ฝ่อตายเสียก่อนที่จะโต ดังนั้นในการเพาะจึงควรเลือกใช้วัสดุเพาะที่เหมาะสมและแช่ฟางให้ถูกต้อง

5. เส้นใยเห็ดขึ้นฟูมากเกินไป
มักจะพบในช่วงหลังการโรยเชื้อเห็ดแล้ว 5-6 วัน ขณะที่เส้นใยกำลังรวมตัวเป็นดอกเห็ด ในขณะที่อากาศร้อนอบอ้าว ทำให้อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกินไป ควรแก้ไขโดยเปิดหน้าต่างระบายความร้อนออกบ้าง

6. ดอกเห็ดเน่ามีสีคล้ำและมีกลิ่นเหม็น
ในการเพาะเห็ดฟางบางครั้งอาจมีเชื้อราหรือเชื้อบักเตรีเข้าทำลายเห็ด อาจเกิดจากชั้นเพาะชื้นมากเกินไป ทำให้เชื้อแบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดี และอาจมีเชื้อราอื่นเข้าทำลาย วิธีแก้ไขควรมีการระบายอากาศและความชื้นข้างในออก
กรณีที่มีเห็ดเน่าและตายในชั้นเพาะ สาเหตุเนื่องจากเห็ดได้รับความกระทบกระเทือนจากการเก็บเกี่ยวเห็ด หรือมีการรดน้ำให้ขณะที่ดอกเห็ดยังเล็ก
 
วิธีแก้ไขต้องระมัดระวังอย่าให้ดอกเห็ดที่อยู่ข้างเดียวได้รับความกระทบ กระเทือน และงดให้น้ำแก่เห็ดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดในขณะที่ดอกเห็ดยังเล็ก นอกจากนี้จากโรงเรือนไม่สะอาดจึงทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการสะสมของราและ แมลงศัตรูเห็ด

7. ดอกเห็ดขึ้นเป็นหย่อม
ดอกเห็ดฟาง มักขึ้นรวมกันตามบริเวณส่วนหัวหรือท้ายกอง สาเหตุเกิดจากกองเพาะมีอาหาร และอุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่บริเวณหัวและท้ายกองมากกว่าส่วนอื่น

8. ดอกเห็ดบานเร็ว
กรณีดอกเห็ดบานเร็วเกินไปทั้งยังมีขนาดเล็กอยู่ สาเหตุเกิดจากอุณหภูมิสูงมาก เชื้อเห็ดอ่อน หรือใส่อาหารเสริมมากเกินไป

9. ดอกเห็ดมีสีคล้ำ
ปัญหาดอกเห็ดฟางมีสีคล้ำผิดปกติ มักเกิดจากสายพันธุ์เห็ดฟาง หรือดอกเห็ดถูกลมโกรกและถูกแสงแดดมาก 
วิธีแก้ไขขณะที่ดอกเห็ดเล็ก ๆ หรือในระหว่างเก็บเกี่ยวไม่ควรให้ถูกแสงแดดหรือลมโกรก

10. ดอกเห็ดมีน้ำหนักเบา
ปัญหานี้เกิดจากสายพันธุ์เห็ดบางพันธุ์ เช่น เห็ดฟางพันธุ์สีขาว จะมีน้ำหนักเบากว่าเห็ดฟางพันธุ์สีดำและพันธุ์สีเทา หากปัญหานี้เกิดกับเห็ดฟางพันธุ์สีดำหรือเทา สาเหตุมักเกิดจากความชื้นภายในกองเพาะไม่เพียงพอ หรือขณะที่เกิดดอกเห็ดมีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก